Đến tháng 5/2023 HĐND - UBND huyện Nậm Pồ đã trao đổi
8.877
văn bản qua mạng
giữa 67 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)